Ontwerpen is geloven in intuïtie

“Je kunt overal een tafel en een stoel neerzetten, maar de vraag die daaraan vooraf moet gaan is: welk gevoel wil je overbrengen?”

Van opdracht naar realisatie bestaat uit vier fases:
 
oriëntatie
ontwerp
concretiseren van het ontwerp
begeleiding van de uitvoering

Leechlân 18, 9001 ZH Grou Nynke T (0566) 65 00 40